Zgłaszanie naruszenia zasad

Być może będziesz świadkiem łamania prawa i/lub obowiązujących zasad przez pracownika Waterland lub inną osobę powiązaną z Waterland, co może wpłynąć na reputację oraz rzetelność firmy. Jeśli zauważysz takie działania lub podejrzewasz, że mogą one mieć miejsce, warto to zgłosić, korzystając z przycisku zgłaszania naruszeń zasad (Speak Up). Dzięki temu firma Waterland będzie mogła zareagować na Twoje spostrzeżenia lub podejrzenia. Twoje zgłoszenie ma dla Waterland bardzo duże znaczenie — w ten sposób będziemy mogli chronić swoją reputację, osiągnięcia oraz bieżące i przyszłe działania. Zebrane i przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do komunikacji dotyczącej zgłoszonej sprawy. W związku z tym zwracamy się z prośbą o podawanie w zgłoszeniu swojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Jeśli zgłaszający chce zachować anonimowość i nie chce ujawniać swoich danych kontaktowych, nie będziemy wykorzystywać procesów technicznych do określenia adresu IP takiej osoby. Wyjątkiem są sytuacje, w których przycisk zgłoszenia zostanie wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem, np. w celu przesłania groźby firmie lub współpracującym osobom.

Całość zebranych i przetwarzanych danych osobowych będzie wykorzystywana wyłącznie do komunikacji dotyczącej zgłoszonej sprawy. Dane te mogą uwzględniać imię i nazwisko, adres e-mail oraz streszczenie zgłoszenia. W przypadku chęci zweryfikowania, zmodyfikowania, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych zgromadzonych do powyższych celów należy skontaktować się z pracownikiem ds. zgodności, korzystając z przycisku zgłoszenia dostępnego w witrynie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres speakup@waterland.nu z wyraźnie określonym rodzajem żądanej czynności.