Zespół

Zespół inwestycyjny Waterland składa się z grupy specjalistów, dobranych w sposób gwarantujący możliwie najlepszą realizację strategii Waterland. Członkowie zespołu posiadają zarówno wiedzę jak i praktykę w zakresie finansów, operacji, fuzji i przejęć, doradztwa strategicznego oraz przedsiębiorczości. Poza wyznaczaniem strategicznych kierunków rozwoju dla spółek portfelowych i pomocą w realizacji strategii buy-and-build zespół inwestycyjny w razie potrzeby wspiera zarządy spółek portfelowych w konkretnych projektach mających na celu rozwiązanie stojących przed nimi wyzwań.

Niemal wszyscy członkowie zespołu inwestycyjnego na wyższych stanowiskach mają doświadczenie jako przedsiębiorcy, managerowie wyższego szczebla lub wywodzą się ze środowiska firm rodzinnych. Ich doświadczenie i wiedza w rozmaitych obszarach, takich jak skalowalność biznesu, strategiczny rozwój rynku, wyzwania związane z integracją akwizycji, wykorzystanie synergii i ocena jakości zarządzania mają kluczowe znaczenie dla pomyślnej realizacji strategii Waterland. Wybór członków zespołu jest dokonywany z uwzględnieniem tych właśnie kryteriów.