Odpowiedzialne inwestowanie

Standardy firmy Waterland dotyczące środowiska, kwestii społecznych i zarządzania (ESG) obejmują nie tylko przestrzeganie zasad i przepisów prawa. Celem polityki odpowiedzialnego inwestowania firmy Waterland jest również włączenie się w promocję i tworzenie zrównoważonych warunków współistnienia przedsiębiorstw, społeczeństwa i środowiska w przyszłości. Aby nadzorować efektywność polityki odpowiedzialnego inwestowania, utworzono Komitet ds. ESG, do którego należy dwóch starszych specjalistów ds. inwestycji (w tym jeden z Chief Investment Officer) i dwóch specjalistów z działów wsparcia (w tym dyrektor finansowy).

Waterland jest sygnatariuszem PRI, tj. Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (Principles for Responsible Investment), i przestrzega sześciu zasad PRI:

  • Będziemy uwzględniać kwestie ESG w analizach inwestycji i w procesach podejmowania decyzji
  • Będziemy aktywnymi właścicielami uwzględniającymi kwestie ESG w naszych praktykach i zasadach własnościowych
  • Będziemy wspierać przyjmowanie i wdrażanie Zasad w branży inwestycyjnej
  • Będziemy wymagać jasnych informacji w zakresie ESG od podmiotów, w których działalność inwestujemy
  • Będziemy wspólnie dążyć do zwiększania naszej skuteczności we wdrażaniu Zasad
  • Każdy z nas będzie informować o swoich działaniach i postępach we wdrażaniu Zasad

Waterland Private Equity Investments B.V. jest wpisany jako fundusz zarządzający do rejestru prowadzonego przez holenderski urząd AFM (Autoriteit Financiële Markten).