Inwestorzy

Fundusze Waterland mają silne wsparcie ze strony czołowych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, którzy podzielają długoterminową wizję Waterland dotyczącą tworzenia wartości. Należą do nich renomowane fundusze korporacyjne i państwowe fundusze emerytalne, instytucje finansowe, fundacje (również uniwersyteckie), fundacje charytatywne i inne czołowe instytucje międzynarodowe z krajów Beneluksu, Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, z regionu Azji i Pacyfiku oraz z Bliskiego Wschodu.

Waterland Private Equity Investments B.V. jest wpisany jako fundusz zarządzający do rejestru prowadzonego przez holenderski urząd AFM (Autoriteit Financiële Markten).