Maatschappelijk verantwoord investeren

Waterlands milieugerichte, sociale en bestuurgerelateerde standaarden (ook wel ‘ESG-standaarden’ genoemd [environmental, social, governance]) gaan verder dan het louter volgen van regels en voorschriften. Het beleid van Waterland inzake verantwoord investeren is bedoeld om ervoor te zorgen dat Waterland bijdraagt aan de bevordering van een duurzame toekomst voor bedrijven, de maatschappij en het milieu. Om de effectiviteit van Waterlands beleid inzake verantwoord investeren te monitoren, is er een ESG-comité ingesteld dat uit twee senior investeringsprofessionals (onder wie de Chief Investment Officer) en twee senior supportprofessionals (onder wie de CFO) bestaat.

Overeenkomstig artikel 3 van de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation [Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector]) is Waterland verplicht informatie te verstrekken over de manier waarop duurzaamheidsrisico’s (zoals hierna gedefinieerd) worden geïntegreerd in het besluitvormingsproces rondom beleggingen. Onder een duurzaamheidsrisico wordt een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied verstaan die, indien deze zich voordoet, een feitelijk of potentieel wezenlijk negatief effect op de waarde van de beleggingen van Waterland kan veroorzaken.

Waterland neemt bij het besluitvormingsproces en risicobewaking duurzaamheidsrisico’s in aanmerking, voor zover die een potentieel of feitelijk wezenlijk risico vormen, en/of een mogelijkheid bieden om het naar risico gewogen langetermijnrendement te maximaliseren. Hiermee wordt rekening gehouden gedurende de looptijd van een investering, tijdens het pre-dealonderzoek en de due diligence, op het gebied van eigenaarschap en voordat er een uittreding uit een vennootschap plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie over Waterlands beleid inzake verantwoord investeren.

Het beloningsbeleid van Waterland is bedoeld om een gezond en doeltreffend risicobeheer te bevorderen en niet om het nemen van risico’s aan te moedigen die in strijd zijn met de risicobereidheid van Waterland of met de portefeuilles die het beheert. In Waterlands beleid inzake verantwoord investeren is vastgelegd op welke manier binnen het beleggingsproces rekening wordt gehouden met ESG-risico’s. Dergelijke risico’s maken deel uit van de risicobeoordeling door Waterland, met het oog op de toepassing van het beloningsbeleid (‘problemen of kansen spotten’). De medewerkers van Waterland worden beoordeeld op basis van ESG-risico’s en het in acht nemen van Waterlands ESG-standaarden, zoals aangegeven in Waterlands beleid inzake verantwoord investeren. Overeenkomstig deze standaarden wordt gekeken of er wordt voldaan aan zowel alle strategieën en procedures als aan het interne kader van Waterland voor risicobeheer en risicolimieten, waaronder die strategieën en procedures die de integratie van duurzaamheidsrisico’s betreffen.

Waterland is verplicht om informatie bekend te maken over de vraag of het overeenkomstig de SFDR ‘de effecten van beleggingsbeslissingen (...) die leiden tot negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren’ (de ‘belangrijkste ongunstige effecten’) in aanmerking neemt. Als het om alle producten en services van Waterland gaat, houdt het bedrijf op dit moment geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, zoals bedoeld in en gedefinieerd overeenkomstig de SFDR. De reden hiervoor is dat Waterland momenteel niet in staat is om alle data van al zijn investeringsstrategieën te verkrijgen en/of te meten die het op grond van de SFDR dient te rapporteren aan cliënten en investeerders, of om dit systematisch, consequent en tegen redelijke kosten uit te voeren. Dit is deels omdat er doorgaans, en wellicht op dit moment ook niet, aan de hand van dezelfde data geen informatie verstrekt hoeft te worden over onderliggende beleggingen.

Bovendien zijn de definitieve technische reguleringsnormen, waarin de omvang van de belangrijkste ongunstige effecten zijn vastgelegd, en het bijbehorende verplichte rapporteringsmodel nog niet goedgekeurd door de Europese wetgevers.

In de praktijk houdt Waterland wel rekening met investeerders en het informeert hen ook over de vraag – op vrijwillige basis en onder toepassing van de standaarden zoals die zijn gedefinieerd in de SFDR – of het de negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking heeft genomen voor zover die informatie beschikbaar is, wat afhankelijk is van de investeringsstrategie en van Waterlands invloed op en controle over investeringen. Hierbij houdt Waterland onder meer rekening met een belangrijke subset van de ‘duurzaamheidsfactoren’ zoals die vermeld staan in de SFDR, waaronder ecologische, sociale en werknemersgerelateerde zaken, eerbiediging van mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping door middel van het beleid inzake de integratie van ecologische, sociale en bestuurlijke risico’s en van waardecreatiekansen in het beleggingsproces.

Waterland heeft de door de VN gesteunde principes voor verantwoord investeren (Principles for Responsible Investment [PRI]) ondertekend en zet zich ook in voor deze zes principes:

  1. Wij zullen ESG-aangelegenheden in investeringsanalyses en in het besluitvormingsproces opnemen
  2. Wij zullen actieve eigenaars zijn en ESG-aangelegenheden in ons beleid en onze praktijken inzake eigenaarschap opnemen
  3. Wij zullen de aanvaarding en toepassing van deze principes in de investeringssector bevorderen
  4. Wij zullen verzekeren dat de entiteiten waarin we investeren correct over ESG-aangelegenheden communiceren
  5. Wij zullen samenwerken om de principes op doeltreffende wijze toe te passen
  6. Wij zullen allen rapporteren over onze activiteiten en onze vooruitgang in het toepassen van deze principes

Waterland is in het 2020 Assessment Report beoordeeld met een A+ op het gebied van strategie en governance en met een A wat betreft private equity.

Waterland Private Equity Investments B.V. staat geregistreerd als fondsbeheerder bij de Nederlandse toezichthouder, de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Privacy settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary (always enabled)

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non-Necessary

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
Read our Privacy Policy

Cookie settings Accept